Hur fungerar Elbörsen?

  • av

I princip all form av elhandel inom Sverige sker genom Nord Pool. Där sker ständiga förändringar över elpriset & du upptäcker nya priser varje timma.

Elbörsen är i regel inte reglerad av staten, då kostnaden för el bestäms av marknaden. Däremot finns det andra aspekter inom elhandeln som är reglerade på statlig nivå. Några exempel är elnätspriser och skatter.

Poängen med Nord Pool återfinns i namnet, då flera nordiska (och baltiska) länder är med och äger. Exempelvis finner vi Statnett (Norge), Svenska Kraftnät (Sverige), Fingrid (Finland) och Energinet (Danmark).

Påslag

Om du köper el av ett elbolag kommer de att ta ut ett påslag. Detta är egentligen ingenting konstigt, snarare kan man se påslaget som ett sätt för elleverantören att täcka sina kostnader för certifikat och andra tillägg.

bild på elbörsen

Påslaget syftar även till att täcka avgifter till elbörsen.

Därutöver är det vanligt med en fast avgift (läs: standard). Denna avgift varierar kraftigt mellan olika elbolag och du finner därför allt mellan 35 – 70kr.

Tillsammans med påslaget, som brukar ligga i spektrumet 6–12 öre per kWh kan man få ett hum om hur mycket det kommer kosta för konsumenten att köpa elen från elleverantören.

Så, om man vill hitta billig el bör man alltså sätta dessa två kostnader i förhållande till varandra.

Hur bestäms spotpriset på el?

Spotpriset på elbörsen bestäms därför av marknaden. Vilket innebär; utbud och efterfrågan – på Nord Pool. Dessa priser uppdateras frekvent & spotpriset för det nuvarande dygnet bestäms alltså dagen innan.

Det finns inget samlat elpris för Sverige, istället är detta något som är i ständig förändring dels på grund av marknaden & dels på grund av att Sverige är uppdelat i fyra olika elområden.

Vanliga frågor

Vad anses med billig el?

Billig el innebär ett elavtal som håller hög prestanda – till ett billigt pris. För att ta reda på vilka elabonnemang som kan leverera billig el till dig, bör du titta igenom vår jämförande lista.

Ska jag välja fast eller rörlig pris på elavtalet?

Det beror givetvis på din situation. Ibland kan det fasta elavtalet vara mer attraktivt, samtidigt som det rörliga elavtalet kan vara lika fördelaktigt för andra situationer. Det enklaste sättet att ta reda på vad som passar dig och ditt hushåll är att titta på historiken och jämföra elavtal.

Ska jag byta elabonnemang?

Om du är på jakt efter att hitta billig el kan det vara fördelaktigt att jämföra och eventuellt byta aktör. På så vis får du en tydligare bild över vad saker och ting bör kosta, och du vinner således auktoritet när det är dags att förhandla med elbolaget.

Hur ser jag min nuvarande månadskostnad?

Det beror på vilket elbolag du har. Men enklaste sättet att ta reda på din förbrukning och månadskostnad är att logga in på aktörens hemsida. Oftast finns det lösningar med mobil e-legitimation som enkelt hjälper dig att navigera till historik och förbrukning.