Hoppa till innehåll
Hem » Kostnad för kWh Elektricitet i Sverige – Jämför Elpriser och Avtal

Kostnad för kWh Elektricitet i Sverige – Jämför Elpriser och Avtal

Vad kostar en kWh el?

Att förstå vad el kostar per kilowattimme (kWh) är centralt för svenska konsumenter som strävar efter att minska sina elräkningar och hitta de mest kostnadseffektiva elkraftsavtalen. Denna artikel kommer att ge en översikt över faktorer som påverkar priset på en kWh, samtidigt som den ger insyn i det aktuella marknadsläget och hur man kan jämföra olika elavtal. Vi börjar med att granska just vad ”en kWh el” innebär och vilka element som bidrar till kostnaden.

Billigaste elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 35 kr /månad
✓ Påslag: 0,007

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 36 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Vad innebär en kWh el?

En kilowattimme representerar mängden energi som förbrukas när en enhet på 1000 watt använder el i en timme. Det är den standardmått som används för att avbilda elanvändning och den grund på vilken elpriser jämförs och beräknas.

Element som påverkar priset på en kWh

Priset på en kWh el kan variera beroende på flera faktorer som inkluderar:

 • Elmarknadens fluktuationer
 • Geografisk plats och regionala skatter
 • Typ av avtal och prisplan (t.ex. rörligt eller fast pris)
 • Tidpunkt på dagen och årstiden
 • Avgifter och påslag från elleverantören
 • Förnyelsebara mot icke-förnybara energikällor

Genomsnittliga kostnader för en kWh i Sverige

För att ge en uppfattning om vad svenska konsumenter kan förvänta sig att betala för en kWh el, presenterar vi genomsnittspriserna baserade på aktuell marknadsdata:

Region Genomsnittligt pris per kWh (inklusive alla avgifter)
Norrland X öre/kWh
Svealand X öre/kWh
Götaland X öre/kWh

OBS: Tabellens värden är endast exempel och bör uppdateras med verklig data.

Hur säkerställer du det bästa priset?

För att aktivt säkerställa att man erhåller det bästa möjliga priset på el, är det avgörande att jämföra olika elavtal och leverantörer. Nedan listar vi några konkreta steg som kan hjälpa konsumenter i sitt beslut:

 1. Gör din hemläxa: Forska och jämför olika elavtal och leverantörer.
 2. Förstå prisstrukturen: Känn till skillnaden mellan fasta och rörliga priser, samt vilka avgifter som tillkommer.
 3. Beakta förnybar energi: Överväg avtal som erbjuder elektricitet från förnybara källor som kan vara mer hållbara och ekonomiska i längden.
 4. Läs det finstilta: Kontrollera avtalet för dolda avgifter och bindningstider.
 5. Använd jämförelsetjänster: Använd online-verktyg som är designade för att jämföra elkontrakt och priser.

Denna första delen av artikeln har introducerat dig till de grundläggande koncepten kring kostnader för el per kWh i Sverige. Som konsument är det viktigt att känna till dessa aspekter för att kunna fatta välgrundade beslut om ditt elavtal och din energiförbrukning.

Använda dynamiska elpriser för att minska kostnaderna

För konsumenter som är beredda att anpassa sin elanvändning efter marknadspriserna, kan dynamiska elpriser vara ett alternativ för att minska kostnaden per kWh. Dynamiska priser varierar timme för timme beroende på tillgång och efterfrågan på elmarknaden. Genom att exempelvis tvätta, diska och ladda elbilen under lågprisperioder, främst nattetid eller när det blåser mycket (vilket ökar tillförseln av vindkraft), kan hushållen påverka sin totala elkostnad positivt.

Effekten av elcertifikat och ursprungsgarantier

Elcertifikat och ursprungsgarantier är instrument som används för att främja produktionen av förnybar energi. När du tecknar ett elavtal som inkluderar dessa kan du vara med och stödja övergången till en mer hållbar energiproduktion. Även om det kan innebära en något högre kostnad per kWh, bidrar det till minskade koldioxidutsläpp och en grönare framtid.

Typ av instrument Beskrivning Effekt på elpriset
Elcertifikat Ett handelssystem för att stödja produktion av förnybar el. Ökar priset marginellt
Ursprungsgarantier Garanti för att el har producerats från förnybara energikällor. Kan öka priset beroende på efterfrågan

Tips för energieffektivitet i hemmet

Ett effektivt sätt att sänka sina elkostnader är att minska sin förbrukning. Förutom att välja rätt elavtal, finns det många konkreta åtgärder man kan vidta för att minska energianvändningen i hemmet:

Jämförelse av Elavtal

1. Fortum

✓ Fast avgift: 35 kr /månad
✓ Påslag: 0,007

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 36 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

 • Byt till energieffektiva LED-lampor
 • Se över isoleringen i ditt hem
 • Investera i energieffektiva vitvaror
 • Dra nytta av smarta hem-system för att reglera uppvärmning och belysning

Slutsats

Att förstå vad en kWh el kostar och vilka faktorer som påverkar priset är avgörande för att hantera sin energiförbrukning och minska månadskostnaderna. I Sverige varierar elpriset över tid och region, vilket gör det viktigt för varje hushåll att hålla sig uppdaterade om marknadstrenderna och välja elavtal som passar deras specifika behov. Genom att kombinera strategiska val av elavtal med smarta beslut kring din energianvändning, kan du göra stora besparingar samtidigt som du bidrar till en hållbar utveckling för miljön.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *