Hoppa till innehåll
Hem » Kostnaden för 1 kWh i Sverige: Prisfaktorer och Sparande Tips

Kostnaden för 1 kWh i Sverige: Prisfaktorer och Sparande Tips

Vad kostar 1 kWh?

Att förstå kostnaden för el är viktigt för alla svenska hushåll och företag. Den centrala frågan ”vad kostar 1 kWh” berör energiförbrukningens ekonomi och kan variera beroende på flera faktorer. I denna artikel undersöker vi vad som påverkar priset på en kilowattimme (kWh) och hur du kan jämföra elavtal för att hitta det billigaste elpriset.

Billigaste elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 35 kr /månad
✓ Påslag: 0,007

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 36 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Hur beräknas kostnaden för 1 kWh?

Kostnaden för 1 kWh el är inte bara en prislapp utan resultatet av en kombination av olika komponenter i din elräkning. Dessa inkluderar elproduktion, elöverföring via nätkostnader, olika skatter och elhandlarnas påslag. Varje del bidrar till den totala summan du betalar för din förbrukade el.

 • Produktionskostnad
 • Överföringsavgifter och nätkostnader
 • Elhandlarens påslag
 • Energiskatt och moms

Avgörande faktorer för elpriset per kWh

Faktor Beskrivning Påverkan på pris
Marknadspriser Priset på elbörsen baserat på utbud och efterfrågan Kan variera dagligen
Ändringar i skatter och avgifter Statliga beslutade skatter och avgifter Ändras normalt årligen
Geografiskt läge Nätkostnaderna kan skilja sig beroende på var i landet du bor Varierar baserat på nätområde
Klimatpåverkan Väderfenomen påverkar både produktion och förbrukning Prissvängningar under året
Användningsmönster Förbrukningstoppar, såsom morgon och kväll Kan leda till högre priser vid hög efterfrågan

Elprisets sammansättning

Din slutgiltiga elräkning visar inte bara priset för den faktiska förbrukningen av kWh, utan också de tillkommande delarna som nämndes ovan. För att gå djupare i varje komponent, följande punkter ger en mer detaljerad blick:

 1. Produktionskostnad: Priset som elproducenterna sätter för att generera el, ofta påverkat av bränslepriser och anläggningars effektivitet.
 2. Nätkostnader: De avgifter som betalas för användandet av elnätet för att transportera el från producenter till konsumenter.
 3. Skatter och avgifter: Inkluderar energiskatten och moms, som regeringen och kommuner bestämmer och som kan skilja sig åt beroende på var i landet du bor.
 4. Elhandel och påslag: Elhandlarens påslag för att hantera köp av el och service till kund.

Genomsnittspriset på 1 kWh i Sverige

För att ge en uppfattning om vad en genomsnittlig svensk betalar för 1 kWh el, här är några siffror baserade på statistik och marknadsdata från senaste året. Notera att dessa siffror är ungefärliga och faktiska kostnader kan variera beroende på de faktorer som nämnts tidigare.

År/Månad Genomsnittligt pris/kWh Notering
2022 XXX öre Inkluderar alla avgifter och skatter

Jämföra elavtal för att hitta det billigaste elpriset

Att aktivt jämföra och byta elavtal är en av de mest effektiva sätten att minska din totala elkostnad. På vår webbplats erbjuder vi verktyg och information som gör det enkelt för dig att jämföra olika elavtal från många leverantörer och välja det som passar just dina behov och plånbok bäst.

Tips för att sänka din elkostnad

Förutom att välja ett förmånligt elavtal, finns det flera tips och trick som kan hjälpa dig själv att proaktivt minska din förbrukning och därmed din kostnad för 1 kWh. Här är några åtgärder du kan vidta:

 • Sänk temperaturen i hemmet en grad – det lilla kan göra stor skillnad.
 • Byt till energieffektiva vitvaror och lampor.
 • Använd timer för att stänga av elektriska apparater när de inte behövs.
 • Planera och samordna användningen av större apparater under timmar med lägre elpriser (om ditt avtal tillåter).
 • Se över möjligheten att installera solceller eller andra alternativa energikällor.

Användning av Smart Home-teknologi

Ett annat effektivt sätt att minska energiförbrukningen är genom smarta hem-lösningar. Dessa system optimerar användningen av el genom automatisering och fjärrstyrning av hushållsapparater.

 1. Smart termostat: Lär sig ditt schema och justerar värmen automatiskt.
 2. Energimonitor: Håller koll på din realtidsförbrukning och ger insikter om hur du kan spara.
 3. Appar: Tillåter dig att kontrollera och optimera elanvändningen direkt från din smartphone.

Slutsats

Att förstå vilka faktorer som påverkar priset på 1 kWh är nyckeln till att hantera din elförbrukning ekonomiskt. Genom att hålla koll på marknadstrender, regelbundet jämföra elavtal och vidta åtgärder för att reducera din användning, kan du göra välgrundade beslut som gynnar både din plånbok och miljön. Vi hoppas att denna artikel har gett dig insikten du behöver för att navigera i Sveriges elmarknad och hitta det mest prisvärda alternativet för dig.

Jämförelse av Elavtal

1. Fortum

✓ Fast avgift: 35 kr /månad
✓ Påslag: 0,007

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 36 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *