Hoppa till innehåll
Hem » Totalt Elpris – Hur Du Påverkar Dina Elkostnader i Sverige

Totalt Elpris – Hur Du Påverkar Dina Elkostnader i Sverige

Vad påverkar ditt totala elpris?

Att förstå det totala elpriset kan vara en djungel med många faktorer att ta hänsyn till. Att jämföra elavtal och elbörsers priser blir då essentiellt för dig som konsument i Sverige som önskar att minska dina elkostnader. I den här artikeln går vi igenom vad som utgör det totala elpriset och hur du kan påverka din elförbrukning för att finna det billigaste och mest lämpliga elavtalet för just dina behov.

Billigaste elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 35 kr /månad
✓ Påslag: 0,007

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 36 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Vad innebär ’totalt elpris’?

Det totala elpriset per kilowattimme (kWh) inkluderar kostnaden för själva elen, nätkostnaden och även statliga skatter samt avgifter. Det är viktigt att förstå varje del för att få en heltäckande bild av ditt elpris.

Elkostnad

Elkostnaden är det pris du betalar för själva förbrukningen. Priset varierar beroende på vilken typ av avtal du har och tidpunkten för användning.

 • Rörligt elpris
 • Fast elpris
 • Tidsbunden eltariff

Nätkostnad

Nätkostnaden betalas till ditt lokala nätbolag och är avgiften för transport av elen till din bostad eller ditt företag.

Skatter och avgifter

Dessa inkluderar energiskatt, moms och eventuella subventioner. Energiskatten är en statlig skatt som påverkas av vilket län du bor i.

Hur hittar man det lägsta totala elpriset?

För att hitta det lägsta totala elpriset är det viktigt att jämföra olika elavtal och villkor. Vår hemsida erbjuder en jämförelsetjänst där du kan sätta dina förutsättningar mot aktuella priser och avtal som erbjuds av olika elleverantörer.

Elavtalstyp För- och nackdelar Lämplig för
Rörligt elpris Följer marknadspriset, kan variera Konsumenter som kan acceptera prissvängningar
Fast elpris Stabil kostnad över tid Konsumenter som föredrar budget-säkerhet
Tidsbunden eltariff Olika pris vid olika tider Konsumenter som kan anpassa sin förbrukning

Tips för att reducera ditt totala elpris

Att minskar din elförbrukning är ett effektivt sätt att påverka ditt totala elpris. Här är några tips på hur du kan minska förbrukningen:

Investera i energieffektiva produkter

 • Energisnåla vitvaror
 • LED-lampor
 • Smart hem-teknologi för att optimera användningen

Anpassa din förbrukning till tider med lägre elpriser

 • Använd tvättmaskinen under lågpristimmar
 • Ladda elbil nattetid

Genom en bättre förståelse för hur det totala elpriset byggs upp och genom att nyttja verktyg för att jämföra elavtal kan du som konsument i Sverige göra mer informerade val och potentiellt sänka dina elräkningar avsevärt.

Effektivisera din energianvändning

En annan viktig aspekt av att minska ditt totala elpris är att effektivisera användningen av energi i din bostad. Här är några ytterligare åtgärder som kan bidra till att minska energiförbrukningen:

 • Installera termostater och tidsstyrda element
 • Se över husets isolering
 • Använda apparater med hög energieffektivitet
 • Släck lampor i rum som inte används
 • Utför regelbunden service av din uppvärmningsanläggning

Förstå värdet av grön el

Grön el, eller förnybar energi, levereras från hållbara källor som sol, vind och vatten. Att välja ett elavtal som erbjuder grön el kan inte bara sänka din miljöpåverkan utan även ha ekonomiska fördelar på lång sikt tack vare olika incitament och subventioner.

Jämförelse av Elavtal

1. Fortum

✓ Fast avgift: 35 kr /månad
✓ Påslag: 0,007

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 36 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Ekonomiska fördelar med grön el

För både privatpersoner och företag kan det finnas ekonomiska fördelar med att välja grön el:

 • Lägre energiskatt för förnyelsebar energi
 • Eventuella bidrag för installation av exempelvis solceller
 • Möjlighet till sälja överskottsel
 • Långsiktig prisstabilitet då förnybara källor inte påverkas av råvarupriser

Sammanfattning – Vägen till ett lägre totalt elpris

Att ta kontroll över sitt totala elpris kräver en kombination av medvetna val och smarta investeringar. Det börjar med att förstå din nuvarande förbrukning och vilka faktorer som spelar roll i prissättningen. Därefter kan du använda verktyg för att jämföra elavtal och välja lösningar som passar dina behov och livsstil.

Genom att genomföra energibesparande åtgärder, investera i energieffektiva produkter och teknologier samt överväga grön el, kan ditt hushåll eller företag dra nytta av lägre kostnader och samtidigt bidra positivt till miljön. Det är en investering i både din ekonomi och vårt gemensamma framtida välbefinnande.

Kom ihåg att det alltid lönar sig att vara proaktiv när det kommer till ditt elavtal. Ta dig tid att granska och förhandla för att säkerställa att du inte bara får en gynnsam deal, utan också ett avtal som stödjer en hållbar framtid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *