Hoppa till innehåll

Höganäs Energi

Höganäs Energi är ett kommunalt bolag med verksamhet i två bolag. Det ena sköter drift och underhåll av elnät, fiber och fjärrvärme. Det andra är ett elhandelsbolag som köper och säljer el, men som också arbetar med laddstolpar och solceller. Elhandelsbolaget köper och säljer el med ursprungsgaranti, vilket säkerställer att elen kommer från förnybara energislag. 

Hitta det billigaste elavtalet för dig

Fakta om Höganäs Energi

Lanserades:1956
Estimerat pris fast:Erbjuds inte för närvarande
Estimerat pris rörligt:165 öre/kWh inklusive moms
Antal kunder:15 000
Bindningstid:ej aktuellt
Påslag:3,9 öre/kWh
Betyg:3,5 

För- och nackdelar med Höganäs Energi

Nedan har vi samlat alla fördelar och nackdelar med elleverantören.

Fördelar:

 • Förnybara energislag
 • Lätt att hitta på hemsidan
 • Bra kundbetyg
 • Driftinformation lämnas löpande

Nackdelar:

 • Inget fast elpris
 • Inget timpris
 • Ingen rabattkod
 • Ingen kampanjkod
 • Ingen chattfunktion

Lite mer om Höganäs Energi

Höganäs Energi är ett mindre energibolag med en omsättning på drygt 240 miljoner kronor och med ett bra resultat. Elnätet bidrar med cirka 40 % av koncernens intäkter, medan elhandel svarar för cirka 30 %. 

Bolaget uppger att nästan hälften av kommunens invånare köper sin el från det lokala energibolaget. Som många andra elhandelsbolag säljer man endast grön el till privatkunder. Bolaget stödjer aktivt privata investeringar i solceller och köper överskottsel från mikroproducenter av el från sol- och vindkraftsanläggningar. 

Så kommer du igång hos Höganäs Energi

När du bestämt dig för vilket elavtal du vill ha gör du så här för att teckna det:

 1. Gå till hoganasenergi.se här.
 2. Tryck på “Teckna elavtal” .
 3. Tryck på “Beställ elavtal”.
 4. Tryck på “Teckna elavtal”. 
 5. Logga in med BankID och fyll i dina uppgifter.
 6. Eller ring 042-337400.

Vilka priser vi hittar hos Höganäs Energi

För närvarande (augusti 2022) är elpriserna höga i hela Europa. Priserna svänger kraftigt, såväl över dygnet som över året. För att hitta aktuell information om elpriser hos Höganäs Energi titta här på webbplatsen. Priset för elen består av spotpriset (som bestäms av nordiska elbörsen, Nord Pool), elcertifikat, påslag och årsavgift. Kostnaden för elcertifikat är 1,1 öre och påslaget 3,9 öre. Årsavgiften är 360 kronor inklusive moms, vilket motsvarar 30 kronor/månad.

Rörligt elpris 

Rörligt pris bestäms av den aktuella kursen på den nordiska elbörsen. Det brukar vara det mest lönsamma historiskt sett. Priset ändras varje månad och består av inköpspris, påslag och fast årsavgift samt moms.

Rörligt pris för elområde 4 hos Höganäs Energi är ett löpande avtal med 30 dagars uppsägningstid. Priset för rörligt pris med start 2022-10-01 är 165,0 öre/kWh inklusive moms. Tillkommer gör den fasta årsavgiften på 360 kronor inklusive moms som fördelas på varje månad.

Fast pris 

Fast pris erbjuds inte alls hos Höganäs Energi för närvarande. Detta på grund av de höga elpriserna och de stora svängningarna på elmarknaden just nu (augusti 2022). Kunder som redan har elavtal med fast pris behåller sitt avtal tills bindningstiden går ut, sedan erbjuds annat avtal med rörligt pris.

Timpris

Elavtal med timpris erbjuds inte hos Höganäs Energi.

kwh-pris

Hur hög din elfaktura blir beror på hur mycket el du förbrukat, mätt i kilowattimmar (kWh). I de olika avtalen anges hur mycket en kWh kostar. Förbrukar du mycket el – många kilowattimmar – blir kostnaden högre än om du använder mindre mängd, alltså färre kilowattimmar.

Anvisat pris

Den som inte väljer något elavtal i samband med inflytt får automatiskt anvisat pris. Det är ett högre pris och det brukar vara bra att aktivt välja ett annat avtal. Priset ändras varje månad och består av inköpspris, påslag och fast årsavgift samt moms.

Kostnaden för anvisat pris med start 2022-10-01 är 168,8 öre/kWh inklusive moms. Den fasta årsavgiften på 540 kronor inklusive moms tillkommer. Den fördelas per månad.

Olika sätt att betala för sin el hos Höganäs Energi

Det finns flera olika sätt att betala sina fakturor hos bolaget:

Autogiro

För dig som väljer att betala fakturan via autogiro dras summan direkt från ditt konto. Fakturan kommer till din mail. Meddela din mailadress till kundtjänst, ring 042-337400 eller maila kundservice.el@hoganas.se

E-faktura

E-faktura innebär att du får en elektronisk faktura istället för en pappersfaktura. Anmäl till din internetbank att du vill ha e-faktura. När e-fakturan kommit måste du gå in i din internetbank och godkänna för att den ska betalas.

Kivra

Du som är ansluten till den digitala brevlådan Kivra får din faktura dit. Har du autogiro så fortsätter fakturan att betalas via autogiro, fakturan skickas till Kivra. Om du får e-faktura men istället vill ha fakturan till Kivra, så avanmäler du e-faktura i din internetbank. Och om du ändå vill ha pappersfaktura så ändrar du det i Kivra.

PDF-faktura

Om du inte vill använda något av de elektroniska betalsätten så kan du välja att få din faktura i en PDF-fil till din mail. Ring eller maila kundtjänst och berätta vilken mailadress du vill ha fakturan till.

Kampanj- och rabattkoder hos Höganäs Energi

Det finns inga kampanj- eller rabattkoder för Höganäs Energi.

Vad vi tycker om hoganasenergi.se

Höganäs energi är det kommunala elbolaget i Kullabygden. De tillhandahåller såväl fibernät, fjärrvärme och energitjänster som elnät och elhandel. Webbplatsen är därför stor med mycket information om de olika områdena. 

Hur det är att navigera på hoganasenergi.se

Trots att webbplatsen är stor och innehållsrik går det ändå snabbt att få en överblick för den som klickar på “Meny” högst upp på startsidan. Då kommer alla områden med underrubriker upp vilket gör att det går snabbt att hitta var du ska klicka för att komma rätt. 

Finns det “Mina sidor”?Ja
Är det tydligt var man loggar in?Ja
Är det lätt att hitta mejladress?Ja, kundservice.el@hoganas.se
Är det lätt att hitta telefonnummer?Ja, 042 – 33 74 00
Är det lätt att hitta adress?Ja, Verkstadsgatan 13 C
263 82 Höganäs

Supporten hos Höganäs Energi

För att komma till kundtjänst från startsidan scrollar du ner en bit och klickar på “Kundservice”. På sidan du hamnar på då hittar du snabbt information om olika sätt att kontakta kundtjänst. Du når kundtjänst på telefon 042-337400 eller mail kundservice.el@hoganäs.se. Det finns inget sätt att ta kontakt direkt på hemsidan, såsom frågeformulär eller chattfunktion. 

På sidan hittar du även kundtjänsts öppettider (mån-fre 9–12 och 13–15) och telefontider (9–15)

Information om strömavbrott

På samma sida som kundtjänsts informationssida finns driftinformation. Klicka på “Driftinformation” så hamnar du här och får en tydlig översikt över planerade och akuta avbrott i elnät, fiber och fjärrvärme.

Du kan även registrera dig för att få sms angående driftstörningar i din fastighet. Du kan också titta på Facebook för att få information.

Längst ner på sidan finns tips om hur du kan felsöka om du har strömavbrott.

Hur man gör felanmälan

På samma sida som informationen om kundtjänst framgår att felanmälan görs till kundtjänst, på telefonnummer 042-337400 eller via mail kundservice.el@hoganas.se under kundtjänsts öppettider. Övrig tid görs felanmälan via telefonnummer 042-343600.

Trasig gatubelysning anmäls till Höganäs kommun på telefonnummer 042-337740.

Elavtalen hos Höganäs Energi

Höganäs Energi erbjuder elavtalen rörligt pris och anvisat pris. 

Höganäs Energi erbjuder i nuläget inte elavtal med fast pris på grund av de höga priserna och de snabba svängningarna på elmarknaden.

Av all el som Höganäs Energi säljer är 100 % grön el från förnybara källor som bio-, vind-, sol- och vattenkraft.

Uppsägningstid 

Uppsägningstiden för elavtal med rörligt pris är 30 dagar.

Uppsägningstiden för elavtal med anvisat pris är 14 dagar.

Recensioner och omdömen från kunderna

Det finns endast ett tiotal recensioner av Höganäs Energi på olika sidor på internet. Men de betyg som ges är övervägande höga, med ett snitt på drygt 4 av 5 poäng. De omdömen som ges är att servicen är superbra och att kundservicen har ett gott bemötande, är snabba att nå och lätta att kontakta samt är hjälpsamma och engagerade. En person har skrivit om sitt stora missnöje angående en installation av felaktig elmätare.

Ingen varning om att Höganäs Energi är en bluff

Det finns inga varningar om att Höganäs Energi skulle vara en bluff. Företaget förekommer varken på Energimarknadsbyråns klagomålslista eller på Svensk handels varningslista.

Vanliga frågor om Höganäs Energi 

Från menyn kan du klicka på “Frågor och svar” under rubriken “Kundservice”. Då kommer du till en sida med rubriker för flera områden och de vanligaste frågorna för varje område. 

Varför ska jag teckna elavtal med Höganäs Energi?

Om du bor i kommunen är det ett bra val. Med ett lokalt elbolag stannar pengarna i kommunen. Det blir också enklare för dig, eftersom du får elnätsavgift och elhandelskostnad på samma faktura. Höganäs Energi menar även att kunden kan lita på att priset är lågt. Vinsten som Höganäs Energi får går tillbaka till kommunen och Kullabygden. Höganäs Energi sponsrar flera lokala föreningar, vilket innebär att den som har elavtal här stöttar föreningslivet i kommunen.

Har kunden ångerrätt vid elavtal?

Enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har kunden ångerrätt, så kallad ångerfrist. Kunden kan ångra sitt köp inom 14 dagar utan att uppge skäl. Konsumentverket har en blankett att fylla i för den som vill ångra sitt köp. 

Kan jag som bor i elområde 3 skaffa elhandelsavtal med Höganäs Energi?

Vi kan inte hitta information om detta på hemsidan. Ring kundtjänst för ytterligare information. 

Slutsatser

Höganäs Energi är en mindre energikoncern som är kommunalägd. Knappt hälften av kommunens invånare har tecknat avtal med bolaget om leveranser av el. Förnybar el är det enda som levereras, men det är oklart hur fördelningen är på energislag.

I dagsläget tecknas endast avtal med rörligt elpris. 

Höganäs Energi arbetar aktivt med att få till stånd lokal mikroproduktion av solel. Den som köper en solcellsanläggning via bolaget får ett högre pris vid försäljning av överskottsel till elhandelsbolaget jämfört med om anläggningen köpts från annan installatör.

Hemsidan är omfattande och tydlig med vilka avtal om elpris som gäller.

Vi ser Höganäs Energi i första hand som en lokal leverantör av el och eltjänster.

Det finns ett tiotal omdömen från kunder. Övervägande delen är positiva.