Hoppa till innehåll
Hem » Norrtälje Energi

Norrtälje Energi

 • av

Vid valet av elbolag står hållbarhet, pris och service i fokus för många svenska hushåll. I den här recensionen lyfter vi fram Norrtälje Energi, en aktör som länge försett sina kunder med elektricitet och energilösningar. Genom en djupgående granskning har vi bedömt deras erbjudanden, prisstruktur, bindningstider och inte minst deras satsning på förnyelsebar energi. Låt oss ta en närmare titt på hur de står sig i konkurrensen och om de lyckas leva upp till konsumenternas förväntningar i en allt mer miljömedveten tid.

Billigaste elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 35 kr /månad
✓ Påslag: 0,007

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 36 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Stjärnbetyg

Erbjudanden Påslag Avgifter & Bindningstid Förnyelsebar el Pris
4/5 3/5 5/5 4/5 3/5

Norrtälje Energi elpriser & erbjudanden

När vi granskar Norrtälje Energis elpriser finner vi att de anstränger sig för att hålla priserna konkurrenskraftiga. Företaget har en transparent prisstruktur där kunder kan välja mellan rörliga och fasta elavtal. Dessa priser kan variera beroende på marknadens svängningar, men Norrtälje Energi strävar efter att alltid erbjuda sina kunder tydlig information om hur prissättningen fungerar, vilket gör det lättare att budgetera för energiförbrukningen.

Avgifter och bindningstider

Angående avgifter och bindningstider, framstår Norrtälje Energi som ett föredömligt elbolag. Kunder kan glädja sig åt låga hanteringsavgifter och flexibla bindningstider, vilket ger friheten att byta avtal utan kännbara ekonomiska konsekvenser. Bindningstiderna varierar för olika typer av avtal, men bolaget är benäget att jobba fram lösningar som passar individuella behov, från korta till längre bindningsperioder.

Rabatter & Erbjudanden

Utmärkande för Norrtälje Energi är deras förmånliga rabatter och kreativa erbjudanden. De motiverar sina kunder att agera energimedvetet, med rabatter som belönar långsiktiga relationer och effektiv energianvändning. Se nedan för en översikt över några pågående kampanjer:

 • Ny kund-rabatt om 10% under de första 6 månaderna.
 • Återkommande kundlojalitetsbonusar.
 • Gröna rabatter för installation av energieffektiva lösningar.

Påslag

Norrtälje Energi tillämpar ett humant påslag på elpriset, vilket reflekterar deras strävan efter rättvisa och rimlighet i prissättningen. Påslaget varierar med avtalets form, men de arbetar ständigt för att hålla dessa kostnader så låga som möjligt, vilket visar på en stark kundorientering.

Förnyelsebar energi

Företagets förpliktelse till förnyelsebar energi lyser igenom deras verksamhet. Norrtälje Energi prioriterar gröna alternativ och investerar i källor som sol-, vind- och vattenkraft. Detta bidrar inte bara till minskad miljöpåverkan utan även till ett hållbart val för kunderna på lång sikt.

Sammanfattande Tabell

Avgift Bindningstid Rabatt Erbjudande Påslag Förnyelsebar energi
Låg Flexibel Multifacetterade Varierade Konkurrenskraftigt Hög prioritet

Snabbinfo om Norrtälje Energi

Norrtälje Energi är ett energibolag som strävar efter att leverera pålitlig och miljövänlig energi till sina kunder. Med ett fokus på hållbarhet och lokal närvaro, erbjuder företaget olika tjänster som möter kundernas behov och bidrar till en grönare framtid.

Tjänster Status
Schysst elhandel
E-faktura
Autogiro
Pappersfaktura
Erbjuder svanenmärkt elavtal
Prisgaranti
Samlingsfaktura

<?php echo strip_tags(get_the_title()); ?>

Vad säger Norrtälje Energis egna kunder?

När vi utforskar vad kunderna har att säga om Norrtälje Energi, märker vi en övervägande positiv trend. Kunder uppskattar främst deras kundservice och den enkla hanteringen av elavtal. På plattformar som Reco och Trustpilot noterar vi att många kunder betonar företagets snabba svarstider och hjälpsamma personal. En genomgång av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visar att Norrtälje Energi har starka resultat jämfört med andra aktörer i branschen.

 • Reco: Över 100 recensioner med ett genomsnittsbetyg på 4,5 av 5
 • SKI: Höga poäng inom kundnöjdhet och service
 • Trustpilot: Mer än 250 omdömen med majoritet på 4-stjärniga betyg

Timpriser hos Norrtälje Energi

När det kommer till timpriser erbjuder Norrtälje Energi transparenta och rättvisa priser som speglar både marknadens situation och bolagets strävan efter att förse sina kunder med ekonomiskt hållbara alternativ. Bolaget har utvecklat en dynamisk prismodell som möjliggör timpriser kopplade till spotpriset på elbörsen, vilket kan vara fördelaktigt för energimedvetna konsumenter som föredrar att anpassa sin förbrukning efter prisnivåerna.

Jämförelse av Elavtal

1. Fortum

✓ Fast avgift: 35 kr /månad
✓ Påslag: 0,007

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 36 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Tidpunkt Pris / kWh
Dygnets höglasttimmar Ange pris
Dygnets låglasttimmar Ange pris
Helger och röda dagar Ange pris

Fördelar & Nackdelar

Norrtälje Energis tjänster kommer med både fördelar och nackdelar. Fördelarna inkluderar deras engagemang i förnyelsebar energi och en stark fokus på kundservice. Däremot kan nackdelar, som är färre, inkludera begränsat utbud av tilläggstjänster jämfört med större bolag. Att väga dessa aspekter mot varandra är viktigt för potentiella kunder.

Fördelar Nackdelar
Hög kundservice Begränsade tilläggstjänster
Ekonomiska och transparenta elpriser
Förnyelsebar energi som prioriteras

Kundsupport

Norrtälje Energi har en kundsupport som ofta får beröm för sitt proaktiva arbete och sin tillgänglighet. De är snabba på bollen och anstränger sig för att lösa eventuella problem på ett effektivt sätt. Det här gör att kunderna känner sig trygga och väl omhändertagna, vilket är av stor betydelse i en bransch där förtroende och tillförlitlighet värderas högt.

Öppettider E-post Telefonnummer Adress
Vardagar: 08:00 – 17:00 kundservice@norrtaljeenergi.se 0176 – 28 75 00 Energivägen 12, 761 41 Norrtälje

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Norrtälje Energi är ett elbolag som skapar värde för sina kunder genom att kombinera konkurrenskraftiga priser, ett starkt kundserviceengagemang och en tydlig miljöprofil. Prisstrukturen är transparent med möjligheter till anpassning beroende på energiförbrukning och marknadspriser. Kundsupporten är tillgänglig och kvalificerad, vilket skapar en känsla av trygghet hos kunderna. Företaget positionerar sig väl i marknaden genom att lyssna på sina kunders behov och genom att ständigt sträva efter att förbättra sina tjänster.

Vanliga Frågor

 • Vilka typer av elavtal erbjuder Norrtälje Energi?
 • Hur arbetar Norrtälje Energi med miljö och hållbarhet?
 • Vilka är för- och nackdelarna med att vara kund hos Norrtälje Energi?
 • Hur smidig är processen att byta till Norrtälje Energi?
 • Vilken typ av kundsupport kan jag förvänta mig från Norrtälje Energi?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *