Hoppa till innehåll

SkyllbergsKraft

SkyllbergsKraft ingår i en koncern som ägs av Skyllbergs Bruk AB, som har anor sedan 1300-talet. Idag sysslar koncernen huvudsakligen med bearbetning av stål, men de ansvarar också för ett elnät i Närke med 1 400 abonnenter. Dotterbolaget SkyllbergsKraft AB bedriver elhandel.

Hitta det billigaste elavtalet för dig

Fakta om SkyllbergsKraft

Lanserades:Omkring 1920
Estimerat pris fast:Erbjuder inte fast pris
Estimerat pris rörligt:Framgår inte
Antal kunder:Cirka 1 400 elnätskunder
Bindningstid:Uppgift saknas
Påslag:Uppgift saknas
Vårt betyg:2,5

För- och nackdelar med SkyllbergsKraft

Nedan har vi samlat alla fördelar och nackdelar med elleverantören.

Fördelar:

  • Köper överskottsel från mikroproducenter
  • Har egna vattenkraftverk

Nackdelar:

  • Inget fast elpris erbjuds 
  • Webbsida med knapphändig information
  • Ingen information på webbplatsen om driftstörningar
  • Inga rabatter 
  • Inga kundomdömen

Om SkyllbergsKraft

SkyllbergsKraft är ett mycket litet elhandelsbolag. Det senaste räkenskapsåret redovisas en omsättning på strax över 7 miljoner kronor. Verksamheten ger ett positivt resultat. Delar av den elektricitet som levereras produceras vid fyra egna vattenkraftverk. Av den totala försäljningen faller 54 % på vattenkraftsel och 43 % på kärnkraft. Resterande del på 3 % utgörs av el från vind- och solkraft. 

Rörligt elpris

SkyllbergsKraft erbjuder elhandelsavtal med rörligt pris, men det framgår inga estimerade priser på bolagets webbplats. Istället hänvisar de till att priserna sätts efter priset på den nordiska elbörsen, baserat på genomsnittspriset för varje månad. Deras fasta avgift är 475 kronor per år, inklusive moms.

Inget fast elpris

SkyllbergsKraft antyder på sin webbplats att de vanligtvis erbjuder fast pris, men erbjudandet är för tillfället pausat på grund av det osäkra läget på elmarknaden (hösten 2022).

Betalningsalternativ

Det framgår inte på bolagets webbplats vilka betalningsalternativ de erbjuder.

Kampanjer och rabattkoder

Det finns inga aktuella kampanjer eller rabatter att ta del av hos SkyllbergsKraft.

Webbplats

Webbplatsen för SkyllbergsKraft är liten och har ett äldre utseende. Det är tydligt att bolaget har en lokal prägel och tilltalet är personligt. Det finns ingen information om estimerade elpriser på deras webbplats, utan de hänvisar alla frågor till Mina sidor och sin kundtjänst. De riktar sig till sina befintliga kunder och gör ingen ansats för att värva nya kunder.

Finns det ”Mina sidor”?Nej
Är det tydligt var man loggar in?Nej
Är det lätt att hitta mejladress?Ja, info@skyllbergsbruk.se
Är det lätt att hitta telefonnummer?Ja, 0583-403 00
Är det lätt att hitta adress?Ja, Brukskontoret, 694 99 Skyllberg

Kundtjänst

Det går att kontakta kundtjänst hos SkyllbergsKraft genom att ringa till bolagets växel. Det finns även en e-postadress till bolaget.

Driftinformation och felanmälan

Felanmälan görs genom att ringa till bolagets växel. Efter kontorstid finns ett journummer som elnätskunder kan ringa till.

Ett sorts elavtal med blandad el

Bolaget verkar endast erbjuda en typ av elavtal med rörligt pris. En del av elen som de säljer kommer från något av bolagets egna fyra vattenkraftverk i Skogaholm och Skyllberg. I övrigt säljer bolaget el från en mix av förnybara källor och kärnkraft.

Inga kundomdömen

SkyllbergsKraft har inga recensioner eller omdömen som handlar om elnät eller elhandel på några sajter för omdömen. Det är inte ovanligt för små, lokala bolag.

Vårt omdöme om SkyllbergsKraft

SkyllbergsKraft levererar i första hand el till abonnenter i koncernens egna elnät. Den elhandel som bedrivs kommer huvudsakligen från vattenkraft och kärnkraft. Den verksamhet som bedrivs inom eltjänster – elnät, elproduktion och elhandel – svarar för en tredjedel av koncernens omsättning. 

Normalt erbjuder bolaget avtal med fasta elpriser, men på grund av dagens turbulenta läge på elmarknaden (hösten 2022) kan bara avtal med rörliga priser tecknas. Det rörliga priset baseras på de priser som gäller på den nordiska elbörsen.

En mindre del av bolagets leveranser kommer från vind- och solkraft. Mikroproducenter av el från dessa energislag kan ansluta sig till koncernens elnät. Från bolagets webbplats går inte att utläsa om det finns några planer på att utöka andelen el från vind och sol.

SkyllbergsKraft har ingen omfattande eller detaljerad webbplats. I första hand vänder man sig till befintliga kunder och hänvisar till ”Mina Sidor”.

Det finns inga publicerade omdömen om bolaget och dess verksamhet vad avser el.

Bolaget får betraktas som en mycket liten men pålitlig leverantör av elektricitet till abonnenter i det egna elnätet. Någon ambition att utvidga verksamheten utanför detta område finns sannolikt inte.

Vanliga frågor

Här finns svar på några vanliga frågor från kunder.

Kan jag teckna ett elavtal med SkyllbergsKraft om jag inte bor i närheten av Skyllberg?

Det framgår inte på bolagets webbplats om det är möjligt att teckna ett avtal för elhandel om man inte tillhör deras elnät. Kontakta bolagets kundtjänst för mer information.

Kan jag sälja min överskottsel till SkyllbergsKraft?

Ja, det finns avtalsvillkor för anslutning av mikroproduktion på bolagets webbplats.