Hoppa till innehåll

VänerEnergi

VänerEnergi är en mindre energikoncern som ägs av kommunerna Mariestad och Töreboda. Moderbolaget har i uppdrag att svara för elnät, stadsnät, fjärrvärme och telefoni. Det helägda dotterbolaget VänerEl bedriver elhandel. I koncernens samlade leveranser av el ingår såväl fossila som förnybara energislag. De som är elhandelskunder hos VänerEl får leveranser av el som till 100 % kommer från vattenkraft. 

Hitta det billigaste elavtalet för dig

Fakta om VänerEnergi

Lanserades:2004
Estimerat pris fast:557,48 öre/kWh (bindningstid 1 år)
Estimerat pris rörligt:313,50 öre/kWh
Antal kunder:10 000
Bindningstid:6 månader, 1 år eller 3 år
Påslag:Ingår. Årsavgift 300 kr

För- och nackdelar med VänerEnergi

Nedan har vi samlat alla fördelar och nackdelar med elleverantören.

Fördelar:

 •   Fast elpris kan tecknas med tre olika bindningstider.
 • Avtal med en mix av fast och rörligt elpris kan tecknas
 • Tydlig och lättnavigerad webbsida
 • Elhandelskunder får 100 % el från vattenkraft
 • Information om driftstörningar ges löpande

Nackdelar:

 • Elhandelsbolaget säljer endast el till elområde 3
 •  Ett begränsat antal kundomdömen finns

Om VänerEnergi

VänerEnergi är en mindre energikoncern med en omsättning senaste räkenskapsåret på knappt 300 miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto har under de senaste fem åren varit stabilt och bra. Av koncernens totala omsättning svarar elhandelsbolaget för 31 miljoner kronor, dvs drygt 10 %. 

Elhandelsbolaget VänerEl AB säljer el till mer än 10 000 kunder. Kunder som tecknar elhandelsavtal får el som enbart produceras från vatten- eller solkraft. Till kunder utan elhandelsavtal levereras el som framställts från fossila bränslen, kärnkraft och förnybara energislag. Mikroproducenter som i övrigt har elhandelsavtal kan sälja överskottsel till VänerEl. 

VänerEnergis elpriser

VänerEnergi levererar endast el till kunder i elområde 3. För samtliga elprisavtal tillkommer en fast årsavgift på 300 kronor. I övrigt ingår samtliga rörliga och fasta avgifter, inklusive moms i priserna nedan. För jämförelsepriser se VänerEnergis webbplats här.

Fast elprisavtal

Fast pris finns med tre olika bindningstider: 6 månader, 1 år och 3 år. Aktuellt pris för bindningstid 1 år är 557,48 öre/kWh

Rörligt elprisavtal

Rörligt elprisavtal har en uppsägningstid på 1 månad. Aktuellt pris är 313,50 öre/kWh.

Mix 50/50

Detta avtal innebär att du får hälften av elförbrukningen till fast pris och hälften till rörligt pris. Bindningstiden är 1 år. Aktuellt pris är 435,49 öre/kWh.

Anvisat respektive Tillfälligt månadspris

Kunder som inte gör ett aktivt val vid inflytt eller när avtal löper ut får automatiskt Anvisat pris respektive Tillfälligt Månadspris. Avtalen är generellt dyrare än till exempel rörligt elavtal. Aktuellt pris är 351,00 öre/kWh respektive 350,00 öre/kWh.

5 olika betalningssätt

Hos VänerEnergi kan du betala på följande sätt:

 • Pappersfaktura
 • Autogiro
 • E-faktura
 • Kivra
 • E-postfaktura

Kombinera autogiro med annat faktureringssätt

Autogiro kan kopplas ihop med samtliga övriga sätt att få din faktura.

Kampanjer och rabattkoder

För närvarande finns inga kampanjer och rabattkoder för VänerEnergi.

Tydlig webbplats

VänerEnergi har en tydlig och lättnavigerad webbplats. Längst upp på sidan finns en menylist för företagets olika områden. Därifrån är det lätt att klicka sig vidare för att hitta informationen som söks.

Finns det “Mina sidor”?Ja 
Är det tydligt var man loggar in?Ja
Är det lätt att hitta mejladress?Ja, info@vanerenergi.se 
Är det lätt att hitta telefonnummer?Ja, 0501-637 00
Är det lätt att hitta adress?Ja, VänerEnergi AB, Box 102 542 21 Mariestad
Vårt Betyg:2,6

Kundservice

Kundservice hos VänerEnergi kontaktas på följande sätt:

 • Telefon
 • Mejl

Kontaktuppgifter finns här.

Att hitta driftinformation och göra felanmälan

Allra längst upp på webbsidan kan kunderna klicka på “Driftstatus” eller “Felanmälan” och snabbt få den information och hjälp som behövs.

Elavtalen

VänerEnergi erbjuder Fast eller Rörligt Elprisavtal, samt Mix 50/50. 

Knappt en handfull kundomdömen

Inte ens fem personer har lämnat omdömen om VänerEnergi online. Att ett par stycken är väldigt missnöjda och någon är väldigt nöjd, är därför svårtolkat.

Vårt omdöme om VänerEnergi

VänerEnergi är en mindre och kommunalägd energikoncern som i första hand betjänar kommunerna Mariestad och Töreboda. Verksamheten för elhandel utgör endast en mindre del av koncernen. Försäljning av el begränsar sig också till elområde 3 i Sverige. 

Den som tecknar elhandelsavtal med dotterbolaget VänerEl kan försäkra sig om ursprungsgaranterad el från vattenkraft och solkraft. Andelen solkraft får antas vara  begränsad. Av koncernens totala leveranser av el faller 82 % på förnybara energislag, 7 % på kärnkraft och 11 % på fossila bränsleslag. 

VänerEl erbjuder flera olika avtalsformer. Rörligt elpris går naturligtvis att teckna, men även fast elpris med bindningstid från 6 månader upp till 36 månader. Bolaget erbjuder också ett mixat avtal med vardera 50 % rörligt och fast pris.

Det går inte att utläsa vilka ambitioner koncernen har vad gäller framtida leverans och produktion av el. Givetvis har man investerat i laddstolpar för elbilar i såväl Mariestad som Töreboda. Elhandelsbolaget kan också köpa överskottsel från mikroproducenter av solel.

Vi ser koncernen som en stabil och pålitlig lokal leverantör av elnät och elektricitet. 

Det finns endast ett litet antal kundomdömen och det går knappast att dra några slutsatser från dem.

Vanliga frågor

På VänerEnergis hemsida finns inga samlade frågor och svar. För frågor kontaktas Kundservice.