Hoppa till innehåll

VB Energi

VB Energi är en mindre energikoncern som ägs av Vattenfall till 50,6  % med kommunerna Ludvika och Fagersta som minoritetsdelägare.  I sitt koncessionsområde svarar koncernen för drift och underhåll av elnät samt för leverans av el. 

Hitta det billigaste elavtalet för dig

Fakta om VB Energi

Lanserades:1983
Estimerat pris fast:Erbjuds ej i nuläget
Estimerat pris rörligt:404,26 öre/kWh inkl. moms
Antal kunder:22 000
Bindningstid:1 månad
Påslag:1,8 öre/kWh eller 2,4 öre/kWh beroende  på avtal
Vårt Betyg:3,1

För- och nackdelar med VB Energi

Nedan har vi samlat alla fördelar och nackdelar med elleverantören.

Fördelar:

 • Avtal om timpris kan tecknas
 • Lättnavigerad webbplats
 • Rabatt på årsavgift till föreningar
 • Uppgifter om driftstörningar lämnas

Nackdelar:

 • Inget fast pris erbjuds för närvarande
 • Svårt att hitta aktuella elpriser
 • Få kundomdömen, och med varierande betyg

Om VB Energi

Det senaste räkenskapsåret omsatte koncernens moderbolag 200 miljoner kronor. Koncernens lönsamhet är stabil och bra. Till detta tillkommer att det helägda dotterbolaget VB Elförsäljning omsatte 210 miljoner kronor men med ett negativt rörelseresultat. Elhandelsbolaget erbjuder kunder ursprungsmärkt el från vattenkraft. Elleveranser sker till cirka 22 000 privat- och företagskunder. Koncernen producerar förnybar el vid 11 vattenkraftstationer. För att kunna ta emot vindkraft förstärks elnätet successivt. Och givetvis görs satsningar för att utveckla produktion av solkraft i närområdet.

Elpriser hos VB Energi

På grund av energisituationen i Europa erbjuder VB Energi i dagsläget endast två olika rörliga elavtal. Avtalen kan tecknas i samtliga elområden.

Rörligt pris

Aktuellt pris i elområde 3 är 404,26 öre/kWh inklusive moms.

Timmätt rörligt elavtal

Med detta elavtal mäts din elförbrukning per timme. Priset följer spotpriserna på den nordiska elbörsen.

Fast pris – ej möjligt i dagsläget

För närvarande är det inte möjligt att teckna elavtal med fast pris. 

Betalningsalternativ

Hos VB Energi finns följande betalningsalternativ:

 • Pappersfaktura
 • E-faktura
 • Kivra
 • Autogiro

Mina Sidor

Samtliga kunder hos VB Energi har en intelligent elmätare installerad. På Mina Sidor finns därför information om allt detta:

 • Fakturor
 • Elförbrukning
 • Temperaturdata – för att förstå hur elförbrukning påverkas av vädret
 • Inställningar
 • Erbjudanden
 • Information om avbrott

Kampanjer och rabattkoder

VB Energi har en mängd lokala samarbeten, vilket bland annat innebär att medlemmar i olika föreningar får rabatt, till exempel 50 % på årsavgiften. Aktuell information finns här: https://www.vbenergi.se/elavtal/vara-lokala-samarbeten/.

Lättnavigerad webbplats

VB Energi har en tydlig webbplats, där det är lätt att hitta den information som söks. Tydliga rubriker gör att det är lätt att förstå hur du ska klicka dig vidare för att hitta information.

Det är dock lite svårt att hitta information om aktuella priser för elavtalen. På startsidan finns information om att det inte är möjligt att teckna nytt avtal till fast pris. Den informationen syns dock inte på sidan där avtalen tecknas.

Finns det “Mina sidor”?Ja
Är det tydligt var man loggar in?Ja
Är det lätt att hitta mejladress?Ja,  info@vbenergi.se
Är det lätt att hitta telefonnummer?Ja,  0771-98 70 00
Är det lätt att hitta adress?Ja, Box 860 771 28 Ludvika

Kundtjänst

Det går att kontakta Kundtjänst hos VB Energi på flera sätt:

 • Telefon
 • E-post
 • Facebook
 • Frågeformulär kan fyllas i här.

Driftinformation och felanmälan

För information om akuta och planerade avbrott, samt felanmälan kan kunderna läsa på hemsidan här.

Elavtalen

För närvarande (hösten 2022) erbjuds Rörligt pris och Timmätt rörligt elavtal.

Kundomdömen

Det finns endast en handfull recensioner online, och samtliga är minst tre år gamla. De ger antingen lägst betyg på grund av dåligt bemötande och dyra priser, eller höga betyg för säkert elnät.

Vårt omdöme om VB Energi

El kan levereras från olika energislag, men mot ett tillägg kan ursprungsmärkt och lokalt producerad vattenkraft levereras. Den egenproducerade elen kommer från kraftstationer i Kolbäcks- och Arbogaån.

I nuläget tecknar bolaget inga avtal med fasta elpriser. Däremot kan rörligt timpris erbjudas, vilket gör det möjligt för kunder att fördela sin elanvändning på ett ekonomiskt sätt över dygnet. Timpriserna baseras på den nordiska elbörsens spotpriser.

Koncernens elhandelsbolag kan leverera el som till 100 % är fossilfri. Elnätet byggs successivt ut för att kunna ta emot el som producerats från vind och sol. Elhandelsbolaget säljer nyckelfärdiga solcellsanläggningar och köper överskottsel från mikroproducenter. Investeringar har gjorts i publika laddstolpar i såväl Ludvika som Fagersta. 

VB Energi har en lättnavigerad webbplats, men det kan vara något svårt att finna uppgifter om aktuella elprisavtal. Eftersom bolaget svarar för elnätet, kan information om eventuella driftstörningar lämnas löpande. 

Vi bedömer VB Energi som en lokalt inriktad energikoncern med en stark ägarkonstellation. Elhandelsbolaget har dock även möjlighet att sälja el utanför sin lokala marknad. 

Det finns ett fåtal kundomdömen, som dessutom ger spridda betyg. 

Vanliga frågor

När löper mitt elavtal ut?

Information om detta finns på baksidan av ditt elavtal samt på Mina sidor.

Hur går det till att byta elhandelsföretag?

Det nya elhandelsföretaget hanterar bytet. De kontaktar det elnätsbolag du har sedan tidigare. Bytet sker alltid den 1:a i månaden.