Hoppa till innehåll

Billig el – Jämför elbolag

Om du är på jakt efter billig el har du kommit helt rätt! Här finner du nämligen en sammanställning över marknadens bästa & billigaste elleverantörer och elbolag. Scrolla ned för att se den aktuella topplistan!

Att jämföra elpriser kan bli en lukrativ affär, både för dig som bor i villa eller i bostadsrätt. Förutom att priset på el skiljer sig mellan diverse elavtal finns det även en hel del rabatter och erbjudanden att hämta hem. Särskilt för dig som ingår i vissa utvalda samhällsgrupper, exempelvis studenter och pensionärer.

Hur som helst, har vi gjort vårt yttersta för att presentera en objektiv sammanfattning över de billigaste elleverantörerna på den svenska marknaden.

Topplista – billig el:

1. Fortum – billigast el just nu

✓ 35 kr – fast avgift
✓ Påslag: 0,074 kr/kWh

2. Greenely – billig el

✓ 69 kr – fast avgift
✓ Påslag: 0.027 kr/kWh

4. Telge Energi

✓ 35 kr – fast avgift
✓ Påslag: 0,06 kr/kWh

3. Göta Energi

✓ 49 kr – fast avgift
✓ Påslag: 1 ÖRE /kWh

Elbolag med billig el:4 st.
Kampanjer:3 st.
Miljövänliga alternativ:3 st.
Billigaste elavtal:Fortum

Vad innebär billig el?

Vad innebär billig el?

Billig el är ett elavtal som tillfredsställer kundens behov utan att äventyra månadskostnaden. Den billigaste elen i Sverige varierar från dygn till dygn, och det är ett antal faktorer som styr vilket elbolag som är billigast.

Det finns över hundra elleverantörer i Sverige idag, varav många kan leverera en el som kan beskrivas som prisvärd. Samtidigt finns det ungefär lika många aktörer som erbjuder allt annat än billiga elavtal. Man kan därför beskriva det som en utmaning att hitta bra och billiga elavtal el i Sverige. Särskilt, om man som många andra, aldrig tidigare har jämfört elpriser.

Innehåll visa

Så hittar du ett billigt elavtal i Sverige

Det enklaste och smidigaste sättet att hitta den billigaste elen i Sverige är att börja jämföra elbolag. Det låter förstås väldigt anspråkslöst. Dock kan det vara bra att ha koll på en del saker innan man börjar jämföra el hos diverse elbolag. Framför allt bör man identifiera själva kostnaden, vilket innebär nätavgifter, elpriser och en hel del annat.

Vi har just vårt yttersta för att identifiera den billigaste elen i Sverige, men kan samtidigt variera mellan olika län och områden. Om man vill vara helt säker på att hitta den billigaste elen i Sverige bör man således först ta reda på ett antal variabler som är med och bestämmer priset på el just nu.

Billig el – Billigaste elbolaget i Sverige

Att leta efter det billigaste elbolaget i Sverige kräver dock lite kunskap om den nya svenska elmarknaden. I den här artikeln kommer vi informera om billig el och hur du finner billigaste elleverantör. Med hjälp av det behöver du inte spendera flera veckor med att jämföra elpriser utan att bli mycket klokare för det.

För inte alls många år sedan fanns det inga möjligheter att välja en billig elleverantör. Men sedan elmarknaden avreglerats och elbolagen börjat konkurrera om kunderna har elmarknaden blivit friare och idag kan du som abonnent pressa priset och samtidigt finna riktigt billig el. Du kommer bland annat att få reda på vad skillnaden är mellan fast eller rörligt elavtal. Tänk också på att du alltid ska välja en billig elleverantör, som erbjuder ett stabilt elnät och hög kvalitet.

Olika sätt att hitta billig el

Precis som vanligt finns det massor med olika sätt att gå tillväga för att nå sitt mål. För det första måste du vara klar på vad du letar efter. För det andra måste du också veta känna till de olika faktorer som påverkar elpriset.

Att du har billigaste el i Sverige idag, behöver inte betyda att du har det i morgon. Det hela beror på hur de producerar sin el och vilka klausuler som ingår i elavtal. Det är just därför som det är viktigt att du jämför elabonnemang med varandra.

Vilka olika faktorer är det då som påverkar elpriset?

 • Vindkraft: El utvunnen från vindkraft är beroende av vind.
 • Vattenkraft: Om el utvinns av ett kraftigt vattenflöde, är priset beroende av tillgången av vatten.
 • Kärnkraft: Här är de beroende av investeringar i säkerhet och hantering av miljöfarligt avfall.
 • Biobränsle: Förmodligen en av de bästa och mest miljövänliga energikällorna. Relativt oberoende av allt förutom växthuseffekten.
 • Geotermisk energi: En energikälla lagrad o jordskorpan, som också är oberoende av olika förändringar gällande väder och vind samt saknar miljöfarligt avfall.
 • Solenergi: En energikälla beroende av antalet timmar solljus. Numera har systemet utvecklats att lagra energi från normalt dagsljus.

Vidare ska vi beskriva de olika energikällorna och förklara varför just det alternativet kan vara det bästa för att få elavtal billigast, från ett miljövänligt och stabilt elnät.

Miljövänlig vindkraft – Ett bra alternativ för billig el?

Miljövänlig vindkraft - Ett bra alternativ för billig el?

Något som under många år funnits som alternativ för traditionell el är vindkraft. Här finns det idag en rad olika elbolag som erbjuder bra elpriser i Sverige. Faktum är att det handlar om en av de mest miljövänliga sätten att utvinna el.

Frågan är, om nu vindkraft är så bra, varför används det inte fullt ut för att täcka Sveriges elbehov? Här finns det två svar. Inledningsvis finns inte säkerheten att tillgången till vind uppfyller behovet. För det andra tar effektiva vindkraftverk upp mycket stor yta.

Med det sagt finns det de som erbjuder bra elpriser i Sverige, men om du vill ha en säkerhet för ett stabilt pris och vill finna elavtal billigast. I det fallet kanske inte vindkraft är det bästa och säkraste valet. Bortser du från det och istället värnar om miljön, kan det vara bästa valet av billig el.

Fördelar med vindkraft

 • Är en förnybar energikälla då vinden aldrig kommer att ta slut.
 • Vind är en gratis resurs, vilket gör vindkraft kostnadseffektivt sett ut den aspekten.
 • Har mycket liten inverkan på den biologiska mångfalden.
 • Fritt från växthusgaser eller andra utsläpp.

Nackdelar med vindkraft

 • Beroende på hur mycket det blåser kan elproduktionens stabilitet påverkas.
 • Mycket platskrävande sätt att producera el.
 • Relativt kostsam vid produktion i jämförelse med andra energikällor.

Lita på vattenkraft för billigaste elen?

Lita på vattenkraft för billigaste elen?

När det gäller vattenkraft tas den från de stora svenska forsarna, samt att de också arbetar med en teknik som tar upp energi från starka strömmar på havets botten. Det här alternativet är väl beprövat under många år. Under vilken tid det visat sig vara en mycket säker och stabil energikälla.

Det enda som kan påverka priset för den här elleveransen är tillgången av vatten i våra forsar samt att havet fortfarande rör sig. Vi bortser då från eventuell brist på elkraft, vilket vid vissa tillfällen har lett till import av elkraft.

Resultatet blir att vid valet av vattenkraft finns det stora chanser att du kan hitta billigast el i Sverige. Idag är det många elbolag som använder vattenkraft i sin mix av källor för att leverera stabil el till svenska hushåll och företag.

I och med det hittar du ditt bästa val när du jämför elabonnemang innan du gör ditt val av elbolag.

Fördelar med vattenkraft

 • Bildar under drift inga växthusgaser eller andra utsläpp.
 • Vattenkraft är en förnybar energikälla, då vattnet inte kommer att ta slut.
 • Bildar under drift inget miljöfarligt avfall som måste hanteras.
 • Genom att bygga dammar går det att lagra vatten för att kunna säkra en stabil elproduktion.

Nackdelar med vattenkraft

 • Innebär stor påverkan på det ekologiska systemet vid etablering och drift.

Kärnkraft, är det både miljövänligt och billigt?

Kärnkraft, är det både miljövänligt och billigt?

Något som sedan den första leveransen har mötts med både positiva och skeptiska röster är kärnkraften. De skeptiska rösterna bygger på två faktorer. För det första är det rädslan för en stor katastrof. Vi som är gamla nog, kommer alla ihåg olyckan i Tjernobyl.

För det andra handlar det de skeptiska rösterna om allt det miljöfarliga och radioaktiva avfallet. Det som de lagrar långt ned i berggrunden och talar sig varma om säkerheten med hanteringen. De positiva rösterna väger riskerna mot fördelen av billigaste elpris. Här får de ett lägre pris på el och är därmed villiga att ta riskerna som följer.

När sanningen ska fram, är det en stor och rigorös säkerhet som omger varje svenskt kärnkraftverk. Det utförs också regelbundna kontroller med jämna mellanrum, vilket borgar för en hög säkerhet.

När det gäller el utvunnen från kärnkraftverk är det nästan alltid den billigaste elen just nu. Anledningen till det är att det alltid finns samma tillgång och priset att tillverka elen alltid ligger stadigt på samma nivå.

Fördelar med kärnkraft

 • Mycket stabil elproduktion som är oberoende av väder och vind.
 • Kostar alltid lika mycket att producera.
 • Bildar vid drift inga utsläpp av växthusgaser.
 • Mycket billig el genom den låga produktionskostnaden.

Nackdelar med kärnkraft

 • Ett alternativ till billig el i kombination med stora risker vid fel.
 • Innebär stora mängder radioaktivt och miljöfarligt avfall.

Biobränsle – är det en av de bästa förnybara energikällorna?

Biobränsle - är det en av de bästa förnybara energikällorna?

Ett annat namn för biobränsle är bioenergi, vilket är det som utvinns från biobränsle. Vad är då den här miljövänliga och förnybara energikälla? Det hela härstammar från naturliga produkter, som med ett samlingsnamn kallas för biomassa.

När ämnet diskuteras på ett tekniskt plan biomassa som organismer som sluta leva för en kort tid sedan. Källan som skapat organismerna är kemiskt bunden solenergi, via fotosyntes.

När vi diskuterar ämnet på det generella planet handlar det i grund och botten om biologiskt brännbart material. Med andra ord talar vi om billig el från exempelvis ved, sågspån, halm och flis.

Vi indelar biobränslen i två olika grupper, vilka är naturliga och förädlade. Till förädlade biobränslen hör etanol, pellets och biogas. Utöver allt det kan även vanliga hushållssopor vara biomassa, såvida det handlar om avfall från biologiska material.

När du letar billigaste elpriset och jämför billigaste elleverantör med varandra, förstår du direkt att biobränsle kan vara ett bra alternativ. Exempelvis är hushållssopor helt gratis.

Fördelar med biobränslen

 • Mindre belastning på miljön är vid eldning av fossila bränslen.
 • Bildar inga skadliga utsläpp av fossila växthusgaser, eftersom koldioxiden är i en del av kretsloppet.
 • Är en förnybar och naturligt utvunnen energikälla.

Nackdelar med biobränslen

 • Behöver stora ytor som kan tränga undan naturen och det ekologiska systemet eller produktion av mat.
 • Kan vid framställning och transport vara energikrävande och på så sätt inte leva upp till den hållbarhet vi eftersträvar.

Geotermisk energi – Miljövänlig energi från jordens innanmäte?

Geotermisk energi - Miljövänlig energi från jordens innanmäte?

När det handlar om elbolag som utvinner elkraft i form av geometrisk energi, talar vi om energi som är lagrad i jordskorpan. Vår planet är stor med enorma resurser så det kan vara en bra chans att hitta billigast elpris. Vad är då geotermisk energi, vilket kanske inte så många har koll på?

Geotermisk energi kommer ursprungligen från en energi bildad vid jordens formation. Efter det har fortbildning skett genom radioaktiva ämnens sönderfall i jordskorpan. När du redan vet att värme kan skapa energi, så förstår du direkt vad jordens kärna på hela 5 000 grader kan bistå med.

Nu är det inte alls så att vi tar energin direkt från jordens mittpunkt av flytande metall. Här räcker det att bara borra ett par tusen meter ner där temperaturen ligger på runt 100-200 grader. Idag används den här energikällan mest på Island, där den står för en stor del av elproduktionen.

Det handlar om en förnybar energikälla, som är mycket billig att producera. Med andra ord kan det vara ett bra val för både miljövänner och de som söker el från det billigaste elbolaget i Sverige.

Fördelar med geotermisk energi

 • Tar mycket liten plats och förbrukar små resurser.
 • Geotermisk energi är både pålitlig gällande stabilitet och för produktion av billig el.
 • Mycket mindre utsläpp av växthusgaser än vid förbränning av fossila bränslen.

Nackdelar med geotermisk energi

 • Har ett mindre utsläpp av giftiga grundämnen som kvicksilver och arsenik.
 • Ett litet utsläpp av växthusgaser.
 • När större anläggningar etableras i anslutning till kontinentalplattorna, kan risken för jordbävningar öka.

Solenergi – Ett bra sätt att skapa din egen el?

Sist men inte minst ska vi givetvis ta upp det som intresserar många villaägare. Det är då solenergi vi talar om. Idag finns det faktiskt en rad olika takläggare som tagit upp läggning och installation av solceller på taket som en av sina tjänster.

Solenergi - Ett bra sätt att skapa din egen el?

Givetvis handlar det först och främst om stora anläggningar med solpaneler där energi lagras för att säljas hos en billig elleverantör. Även om solenergi kan skapas av effektiva paneler som tar upp kraften från vanligt dagsljus är det fortfarande självklart att solens strålar ger mera kraft.

I och med det är priset på solenergi beroende av hur mycket solen skiner. Desto mer solsken vi har, desto billigare el kan du köpa från ett elbolag som erbjuder solenergi i sin mix av kraftleverantörer.

När du vill ha bästa elpris villa, kan du välja att köpa solenergi från det billigaste elbolaget i Sverige. Om du jämför elpriser villa kan du snabbt hitta ett fast eller rörligt elavtal du tjänar massor med pengar på.

Ett annat alternativ är att själv installera solceller på taket. Dock är det en mycket dyr historia, vilket kan ta mycket lång tid att tjäna på. Dessutom kan solceller behöva bytas vilket leder till merkostnader under drift.

Vi anser att du tjänar på att använda solenergi, det är en miljövänlig och förnybar energikälla. Dock hittar du nog bästa elpris villa genom att kolla elpriser och köpa el till inköpspris.

Fördelar med solenergi

 • Du använder en förnybar och naturlig energikälla som inte riskerar att ta slut.
 • Avger inga utsläpp som innebär negativ påverkan på miljön under värme- och elproduktion.
 • Energi kan produceras även vid molnigt väder.

Nackdelar med solenergi

 • Minskad elproduktion under vintertid leder till ett stigande elpris.
 • Kostnad för etablering är mycket hög, vilket leder till ett behov att lägga även det på elpriset.

Att välja billig el från förbränning av fossila bränslen

En sak som de flesta människor redan känner till, är att vi ännu inte kommit ifrån bruket av fossila bränslen. Anledningen till det är att de fortfarande fyller en funktion och att de vissa gånger är nödvändiga.

Exempelvis finns det perioder som elproduktionen i Sverige inte når upp till det behov som finns. Det är något som har hänt ett flertal gånger, vilket då antingen kan leda till import av el eller bruk av fossila bränslen för utökad elproduktion.

Är det då bäst att importera billig och miljövänlig el till ett dyrare pris? Något som leder till att priset på el skjuter i höjden. Alternativt, är det bättre att bibehålla elpriset och offra lite av miljön under en kort tid?

Det råder delade meningar om det, vilket grupperar mänskligheten i två läger. Är du miljövän väljer du import av el. Om du är villig att få en minimal temperaturhöjning till följd av ökade växthusgaser, blir valet förbränning av fossila bränslen.

Fördelar med fossila bränslen

 • De kan antingen användas som drivmedel eller förbrännas till energi i form av el.

Nackdelar med fossila bränslen

 • De är en av de största bidragande effekterna till växthuseffekten.
 • De kommer förr eller senare att ta slut då det handlar om en ändlig resurs.

Nätavgiften påverkar billigaste elpriset

Nätavgiften är det du betalar för underhåll av elledningarna samt transport av elen till ditt hus eller för den delen; lägenhet. Nätavgiften består av dels av abonnemangsavgiften, dels av elöverföringsavgiften.

Låg Abonnemangsavgift leder till billigt elavtal

Generellt brukar man säga att abonnemangsavgiften är en fast kostnad som sprids över ett kalenderår. Priset, eller avgiften; bestäms av storleken på din huvudsäkring, det vill säga hur mycket el du kan nyttja vid samma tillfälle. Var någonstans du bor kan också påverka kostnaden.

Eftersom det är en återkommande kostnad bör man givetvis välja ett elavtal med en låg avgift om man söker efter billig el. Kostnader vad gäller abonnemangsavgiften varierar nämligen kraftigt mellan olika elleverantörer & det är därför fullt möjligt att välja en aktör med bättre villkor.

En billig elöverföringsavgift är central

Det finns ganska många led från att du beställer elen till att du faktiskt får el in i ditt hushåll. Detta blir särskilt påtagligt eftersom det finns en överföringsavgift för elen. Oftast brukar detta avgift vara rörlig, och man betalar generellt per använd kilowattimme.

Precis som med abonnemangsavgiften går det att förhandla ner denna kostnad. Antingen kan man ta kontakt med sitt nuvarande elbolag, eller så kan man byta till ett billigare elavtal.

Vilka elbolag erbjuder billig el just nu?

Den billigaste elen enligt våra beräkningar är just nu fortum. Detta beror främst på rabatter för nya kunder och att den fasta avgiften endast ligger på 42kr i månaden. Det finns även flera anledningar till att välja denna aktör, inte minst, eftersom det är väldigt enkelt att byta till den. Förutom att det är enkelt att komma igång, tar du del av 100% fossilfri energi. Ibland kan man även få till bättre priser, oftast med hjälp av rabattkoder.

Att hitta billig el innebär dels att man har lokaliserat ett billigt elbolag, och därefter även valt ett elavtal som är fördelaktigt i relation till sin situation. Man har helt enkelt bestämt sig för huruvida man ska välja ett mixat, rörligt eller fast elavtal. Detta kan vara svårt för många, och den bästa strategin för att få billig el är helt enkelt genom att välja en billig elleverantör.

Om man redan från början har hittat en elleverantör som kan erbjuda el till ett bra pris, behöver man faktiskt inte tillbringa lika mycket energi på valet av elavtal. Eftersom – vad man väljer, kommer elavtalet vara billigare än genomsnittet. Därför tänka vi presentera en lista över billig el här längre ned.

Lista över billig el:

Lista över billig el:
 • Fortum – fast avgift 42kr
 • Göta Energi – fast avgift 45kr
 • Telge Energi – fast avgift 49kr
 • Greenely – fast avgift 69kr

Så skaffar du billig el – 4 steg

För att skaffa billig el till sitt hushåll krävs ett par saker, och vi tänkte redogöra för dessa i fyra steg. Det viktigaste steget är såklart att dubbelkolla så att man inte redan besitter ett elavtal med bindningstid. Då kan man nämligen inte byta elbolag, åtminstone är det inte lika enkelt. Därefter, är det viktigt att välja en leverantör av el som kan ge ett billigt elavtal. Men oroa dig inte, vi tänkte gå igenom alla steg – på ett överskådligt vis!

 • Kontrollera bindningstid på ditt nuvarande elbolag
 • Välj en elleverantör som levererar billig el
 • Bestäm dig för ett elavtal – fast eller rörligt
 • Bekräfta ditt nya billiga elavtal genom e-legitimation

Så väljer du bästa elavtal – billigast

Vidare ska vi gå in på hur du går tillväga för att jämföra olika elleverantörer, så du vet om du får det billigaste elpriset. Vi ser dock inte bara till det billigaste priset. Här vill vi att du ska få en stabil elleverantör som står bakom både lågt pris och hög kvalitet. Något som många gånger visat sig vara svårt att kombinera.

Är det så att du bara letar efter det billigaste elbolaget i Sverige och billigaste elleverantör? I så fall, bara jämför elabonnemang och du har ditt svar. Oftast leder det till att du får brister i din elleverans samt att du förmodligen får ett flexibelt pris. Ibland kanske ditt val till och med blir dyrare än andra.

Med det sagt ser du nedan vilka olika faktorer du måste se till för att veta att du alltid får billig el, samt att du har en säker och stabil leverans av el till hemmet eller företaget.

 • Välj ett elbolag som koncentrerar sig på förnybar energi, vilket garanterar att du slipper brister i produktionen.
 • Se till priset för den mix av olika energikällor du får. Är det ena ett säkrare val, kan ett högre pris vara billigare än elavbrott.
 • Tänk över om du ska välja fast eller rörligt elavtal.
 • Ta reda på vad det betyder att köpa el till inköpspris.

Är det sedan så att du driver ett företag, är det ett plus om kunderna kan få reda på att du använder miljövänlig elkraft.

Givetvis kan det också vara så att du som privatperson värnar om miljön, vilket ibland kan göra att du anser att billigaste elpriset betyder en kombination av att skydda miljön och ett bra pris. Att det är ett billigt alternativ kan betyda olika saker för olika personer.

Så ser du om du köper billig el med fokus på miljön

Som vi tidigare beskrivit är en billig elleverantör olika för vissa personer då det handlar om hur mycket du vill betala för din personliga värderingar. När vi talar personliga värderingar, handlar det givetvis till största delen om att värna om naturen.

Hur ser du då om du får billigast elpris från ett elbolag med fokus på miljön? För det första ser du det på är att de erbjuder en mix av el från förnybara energikällor. Efter det är sedan frågan hur långt du är villig att gå, och vilket som blir det högsta priset du vill betala för din el.

Med det sagt menar vi att vissa förnybara energikällor är bättre än andra. Här kan du till exempel ta geotermisk energi och de nackdelar det medför med mindre växthusgaser och risk för jordbävningar. Ta sedan det i jämförelse med bioenergi som inte avger några växthusgaser, men istället kan inverka kraftig på miljön.

Som du ser är valet är inte lätt och det handlar i grund och botten om dina egna värderingar när det gäller miljöfrågor. Hur mycket är du villig att riskera för att få billig el? Här har vi talat mycket om den miljövänliga aspekten utifrån privatpersoners perspektiv. Hur gör du som företagare?

Alla företagare vet hur viktigt det är att vara långt framme rörande miljöfrågor. I det fallet brukar det vara självklart att välja billigast el med fokus på miljön. På så sätt får du ögonen på dig för att vara ett seriöst företag, istället för att ha blickarna på dig som miljöbov.

Jämför elabonnemang och mixen på elen du köper

Idag är det många fristående och privatägda elbolag som erbjuder billig el. De köper i gengäld sin elkraft från andra elproducenter. I och med det får du som söker billigaste elleverantör bland dem en mix av el från olika källor.

Var och en av de fristående elbolagen måste enligt lag beskriva och uppvisa de källor de köper sin el från, vilket gör att du kan se vilken mix de erbjuder. På så sätt kan du jämföra både elpris och få den stabila elleverans du söker.

Kanske du till och med väljer att betala ett par kronor mer för en säkrare mix. Det kan vara så enkelt att det du ser som billig el är det näst billigaste alternativet. I gengäld får du en stabilare, säkrare och bättre leverans av elkraft. Oftast kan man kombinera snabblån och få ett bättre avtal.

Billigaste elpriser

Elpriset följer marknadspriset som baseras på den nordiska elbörsen, också kallat för Nord Pool. Här formuleras och ändras elpriset frekvent utifrån utbud och efterfrågan. Elpriset är alltså i ständig förändring, och du kan därför aldrig vara säker vem som erbjuder billigaste elpriser.

Förutom att marknaden för elpriser hela tiden ändras, kan det vara bra att känna till att det finns ett flertal andra faktorer som kan ha en påverkarna på det slutgiltiga elpriset. Till exempel är inte elpriset statiskt för hela Sverige. I stället är priset uppdelat i fyra olika regioner – Malmö, Stockholm, Sundsvall & Luleå.

Billigare elpriser på natten

Förutom att det billigaste elpriset är uppdelad i olika regioner, finns det även olika tider på dygnet som bestämmer priset på din el. Förslagsvis, hittar man den billigaste elen på natten. Samtidigt som de kostsammaste timmarna återfinns på morgonen då vi går upp, tänder lampor och kanske kokar ägg.

Det finns en del elleverantörer som brukar bjuda på en gratistimma med el. I regel brukar denna timma ligga på natten, av förklarliga skäl. Det är ju då man kan köpa in den billigaste elen!

Bästa valet – Fast eller rörligt elavtal?

För att veta vilket som blir bästa valet av fast eller rörligt elavtal, måste du veta vad det betyder. Att det bara handlar om en prisskillnad räcker inte. Helt enkelt kan det ju vara så att prisskillnaden varierar, så det ena valet hade blivit bättre än det andra.

Nedan förklarar vi kort vad de olika avtalen är och hur de skiljer sig. Efter det ska du alltid ta med i beräkningen ett val kan vara bättre beroende på ett elbolags profil och hur de driver sin verksamhet.

Av den anledningen är det viktigt att även lära sig vad det betyder att köpa el till inköpspris, samt vad ett smart elbolag är.

Det första steget för att skaffa ett billigt elavtal är att bestämma sig för huruvida man vill ah ett rörligt eller fast elavtal; att införskaffa ett rörligt elavtal för att lyckas få ner elpriset är en vanlig strategi. I praktiken kan dock rörligt elavtal innebära att priserna stiger under vinterhalvåret – och sjunker vid sommartid.

Visst, det kan naturligtvis vara lukrativt att göra som de flesta svenskar och satsa på de rörliga avtalet. Men, om man känner sig tryggare med ett fast avtal bör man givetvis satsa på ett sådant. Nedan finner du en video som lite mer i detalj beskriver skillnaden mellan rörliga elavtal och fasta.

Bra alternativ för billiga elavtal:

 • Fortum – fast avgift 42kr
 • Göta Energi – fast avgift 45kr
 • Telge Energi – fast avgift 49kr
 • Greenely – fast avgift 69kr
Billigast med fasta priser på elavtalet
Billigast med fasta priser på elavtalet

Det bästa man kan göra om man är ute efter att hitta billig el är alltid att jämföra sin historik och sätta den i perspektiv. Det är ofta enklare än vad man tror. Oavsett vilken elleverantör som du har idag, kommer du sannolikt kunna hitta en övergripande sammanfattning om din elförbrukning de senaste åren.

Om du tillhör majoriteten, kommer du förmodligen också se att din förbrukning av el varierar mellan årstider. Som vi nämnde tidigare, är det vanligaste att förbrukningen går upp under vinterhalvåret. Om du väljer att teckna ett elavtal med fasta priset är detta i regel ingenting du behöver oroa dig för för.

Idag kan det därför vara fördelaktigt att välja fasta elabonnemang, eftersom du slipper oroa dig för att kostnader tillsammans med förbrukning varierar månad till månad. Dessutom, finns det ett gäng elbolag som erbjuder väldigt schyssta lösningar på elabonnemang med fast pris.

Vad är ett fast elavtal

Den enkla förklaringen är att ett fast elavtal bygger på att du som kund får ett fast elpris. Här sätter elbolaget ett fast pris per kilowattimme. Med andra ord är du och din elräkning helt oberoende av vad som händer på elmarknaden.

Det är många som anser att det här valet är det bästa, då de alltid använder lika mycket el och därmed får ett fast elpris. På så sätt anser de att det här valet leder till en säkerhet att priset inte skenar iväg. Med andra ord ger valet av ett fast elavtal skenet av billig el för massor av svenskar.

Skulle du inte vara nöjd med ett fast pris på din el, kommer de flesta elbolag att erbjuda dig att byta avtal helt utan några extra kostnader.

Vad är ett rörligt elavtal

Ett rörligt elavtal betyder att du får olika pris per kilowattimme varje månad. Ja, faktum är att det till och med kan vara två eller tre olika priser på en och samma räkning. Det beror precis på hur många gånger ditt elbolag fick köpa in elkraft under en och samma period och vad de betalade för den varje gång.

Med ett rörligt elavtal får du leva med svängningarna på elmarknaden. Här blir ditt pris baserat på ditt elbolags inköpspris för den el de levererar. Som ett resultat av det kan din elräkning under vissa tider bli högre, medan den också kan sjunka kraftigt under andra perioder.

De stora fördelarna med ett rörligt elavtal är att du kan skörda frukterna av ett lågt pris, för att sedan ändra avtal till fast pris helt gratis. Kanske du känner på dig att marknaden svänger och det blir ett bättre val under en viss period. Kombinerar du sedan rörligt elavtal med smarta elbolag, får du nästan alltid billigaste elen just nu.

Vad betyder det att köpa el till inköpspris?

Idag finns det de som erbjuder billig el till inköpspris. Här betyder det att du köper elen till samma pris som din elleverantör köper in den för. På så sätt får du alltid det billigaste priset från den mix av energikällor och leverantörer de använder.

Att köpa el till inköpspris betyder också att du lever med ett rörligt elavtal. Det säger sig självt att om elpriset förändras och du alltid betalar samma pris, så har du heller ingen möjlighet att köpa el till inköpspris.

Om du köper el till inköpspris betyder det inte att du alltid har den billigaste elen just nu. Här beror det på ditt val av ett smart elbolag eller inte. Du läser vidare i nästa stycke om vad ett smart elbolag är och hur det fungerar.

Smarta elbolag borgar för billigast el

I denna artikel kan det verka som det kommer olika termer och nya namn hela tiden. Vad är då ett smart elbolag? När ett företag bedriver smart verksamhet, brukar det betyda höga priser och stora marginaler.

Så är det dock inte med smarta elbolag. Ett smart elbolag, vilket också är ett smart val för elavtal billigast, kombinerar försäljning av el till inköpspris med att variera sina inköpskanaler. Med andra ord är ett smart elbolag valet för dig som alltid vill ha den största chansen att köpa billigaste elen just nu.

Jämför elpriser för lägenhet och få prisvärd el

Det är absolut inte så att bara de som äger sitt boende eller de som bor i villa kan köpa billig el. Här kan du som bor i lägenhet också söka billigaste elbolaget i Sverige. Erbjudanden om billigast elavtal gäller även för dig.

Dock kan det vara skillnad på vilket som blir det bästa valet. I och med att du som bor i villa oftast förbrukar mera el än den som bor i lägenhet. I det fallet kan det vara olika val som blir bättre för den individuella parten.

Skillnaden på elpriset kan dock blir procentuellt lika stor för dig som jämför elpriser lägenhet respektive jämför elpriser villa. På så sätt tjänar alla svenskar på att se över sina elavtal, jämför elabonnemang och välja bästa och billigaste elpris.

Billigaste Elbolag & elleverantörer

Billiga elavtal, elbolag & elleverantörer

Det finns egentligen inte bara ett elavtal som är det bästa. Snarare handlar det lite om din egen förbrukning. Visst, man kan mäta och presentera de billigaste elleverantörerna i form av kWh-pris och därefter kan man göra en egen uppskattning på vad månadskostnaden kommer landa på.

Problemet är dock att kWh sällan är den enda variabeln som bestämmer den totala månadskostnaden. Dessutom, påverkar själva elavtalet priset eftersom det både finns rörliga elavtal, fasta och mixade varianter. Om du väljer ett elavtal med rörligt pris kommer månadskostnaden att förhålla sig till elbörsen.

Nedan finner du lite mer konkret information som kan vara bra att ha när det går i tankarna att byta elavtal. Men tänk på att dubbelkolla eventuella bindningstider som du kanske har med din nuvarande elleverantör.

Så hittar du billiga elleverantörer & elbolag

För att hitta det billigast elbolaget krävs ju först att man lyckas lokalisera det. Det kan faktiskt vara ganska problematiskt, framförallt eftersom det finns hundrafemtio stycken olika elleverantörer i Sverige. Dessutom ska man ju faktiskt jämföra alla elbolag för att kunna hitta det billigaste, eller?

Nja, blir svaret på den frågan. Framförallt eftersom det redan har gjorts (och görs) jämförelser av elbolag hela tiden. Våra listor högre upp är ett levande exempel på detta. Listorna som vi redogör för är nämligen aktualiserade och uppdateras ständigt, beroende på nya elavtal och uppköp.

Vilket är det billigaste elbolaget i Sverige?

Skaffa ett billigt elavtal

För att ta reda på vilken kandidat som är det billigaste & bästa elbolaget, krävs först att du jämför ett par kandidater med varandra. Vad som är billigast för mig behöver alltså inte nödvändigtvist vara det billigaste alternativet för alla. Snarare tenderar elbolag, elpriser och extrakostnader variera mellan olika avtal.

Vi har dock presenterat ett par aktörer som håller konkurrenskraftiga månadskostnader, vilket kan betraktas som de billigaste elavtalen idag. Ett tips är att helt enkelt navigera till elleverantörerna som vi har presenterat, knappa in din adress och nuvarande elförbrukning och se vad den totala kostnaden blir.

Skaffa ett billigt elbolag

När man har hittat ett billigt elbolag tror många att saken är klar – nu har man inkasserat billig el. Tyvärr är det inte så enkelt, även om många tror det. Framförallt eftersom elavtalet kommer påverka din månadskostnad i allra högsta grad – och du kan faktiskt ha lyckats hittat en billig elleverantörer men väljer fel elavtal; och du hamnar rakt i fällan.

Så hittar du bästa priset hos elleverantören

Det är därför lika viktigt att välja ett billigt elavtal som en billig elleverantör. Men hur vet man då vilket typ av elavtal man ska välja? Sanningen är att det kan vara ganska svårt att veta, och det finns inget objektivt rätt eller fel. Snarare handlar det lite om din bostadssituation och framförallt din förbrukning.

För att ta reda på vilket elavtal du bör välja; kan vi rekommendera att du följer den här guiden. Här får du nämligen information om olika elavtal och vilken typ av avtal man bör välja som konsument. Återigen – det finns inga rätt eller fel. Elmarknaden är långt ifrån statiskt och det krävs faktiskt lite kunskap för att man ska kunna hitta ett billigt elavtal.

Vår slutsats av billig el

Att alltid finna billigast el i Sverige och det billigaste elbolaget, är inte lätt. Ibland är det så att elpriset varierar. Det hela beror på om du har ett fast eller rörligt elavtal. Om du har ett fast elavtal blir det enklare att hålla koll. Du som har ett rörligt elavtal får mer eller mindre lita på ditt elbolag.

Här är det absolut inte så att de är ute för att lura dig, utan de ser både till sin egen och kundens fördel. Vad som kan göra att priset skiftar så att du ibland får betala lite mera än om du skulle vara ansluten till ett annat elbolag. Det är helt enkelt att de gjort en bedömning och köpt el från olika källor och därmed fått olika priser.

Är det då så att de båda säljer el till inköpspris, kommer du således att få samma pris de betalt. När du väljer elavtal billigast och vill satsa på rörligt elavtal, är det alltid bäst att välja ett smart elbolag. De ser till det billigaste priset från varje producent och säljer den till inköpspris.

På så sätt kan du vara säker på att alltid ligga i linje med att köpa den billigaste elen just nu. När du väljer elavtal och billig el, ska du också alltid vara noga med stabilitet och att du för miljövänligt producerad el.

Vanliga frågor om Billig el


Vad anses med billig el?

Billig el innebär ett elavtal som håller hög prestanda – till ett billigt pris. För att ta reda på vilka elabonnemang som kan leverera billig el till dig, bör du titta igenom vår jämförande lista.

Ska jag välja fast eller rörlig pris på elavtalet?

Det beror givetvis på din situation. Ibland kan det fasta elavtalet vara mer attraktivt, samtidigt som det rörliga elavtalet kan vara lika fördelaktigt för andra situationer. Det enklaste sättet att ta reda på vad som passar dig och ditt hushåll är att titta på historiken och jämföra elavtal.

Ska jag byta elabonnemang?

Om du är på jakt efter att hitta billig el kan det vara fördelaktigt att jämföra och eventuellt byta aktör. På så vis får du en tydligare bild över vad saker och ting bör kosta, och du vinner således auktoritet när det är dags att förhandla med elbolaget.

Hur ser jag min nuvarande månadskostnad?

Det beror på vilket elbolag du har. Men enklaste sättet att ta reda på din förbrukning och månadskostnad är att logga in på aktörens hemsida. Oftast finns det lösningar med mobil e-legitimation som enkelt hjälper dig att navigera till historik och förbrukning.

Hur vet jag vilket som är det billigaste elbolaget?

Det enkla svaret är att du aldrig kan veta det med säkerhet. Anledningen är att inköpspriset för el hela tiden skiftar. Fråga dig vad som är viktigast för dig gällande stabil leverans, miljövänlig el och välj sedan det elbolag som ger dig det bästa priset.

Varför ska jag köpa el till inköpspris?

Det är ingen som säger att du måste göra det. Att köpa el till inköpspris innebär att du hela tiden köper den för lägsta pris. Anledningen är att ett fast pris är satt för att elbolaget ska ha en säkerhet, vilket gör att du troligtvis betalar mer än nödvändigt för din el.

Ska jag välja fast eller rörligt elavtal?

Det finns inget klart svar på det som passar alla. Det hela är ett individuellt val som den enskilda personen eller företaget tror att de tjänar mest på. Om du noga jämför elabonnemang med varandra efter informationen ovan, bör du ha en stor chans att göra det bästa valet.

Är det viktigt med miljövänlig el?

Ja, givetvis är det viktigt att värna om naturen och vår miljö. Hur viktigt det är för dig som person är individuellt. Som privatperson kommer du att ha större frihet att tänka mindre på miljön utan att bli utpekad. Dock är det ytterst viktigt för stora och medelstora företag att tänka miljövänligt.