Hoppa till innehåll
Hem » Spot Pris El Stockholm: Jämför Elavtal och Elpriser

Spot Pris El Stockholm: Jämför Elavtal och Elpriser

Spot pris el Stockholm – Allt du behöver veta

I en stad som Stockholm, där energiförbrukningen är hög och de levande kostnaderna ständigt ökar, är det viktigt för konsumenter att vara välinformerade om sina elalternativ. Termen ”spot pris el” hänvisar till det timpris på elektricitet som fastställs på Nord Pool Spot elbörs. Denna artikel är designad för att hjälpa svenska konsumenter att jämföra elavtal, elbörser, priser och elleverantörer för att hitta det billigaste elpriset i Stockholm.

Billigaste elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 35 kr /månad
✓ Påslag: 0,007

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 36 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Vad är spotpris på el?

Huvudkomponenten i ditt elpris, spotpriset, varierar från timme till timme och beror på utbud och efterfrågan på elektricitetsmarknaden. När du väljer ett elavtal baserat på spotpris, kommer ditt elpris att spegla dessa fluktuationer – vilket kan innebära en besparing om priset är lågt, men även en risk för högre kostnader när priset stiger.

Hur påverkar elbörsen i Stockholm?

Elmarknaden är uppdelad i olika geografiska områden, kända som elområden, och Stockholm tillhör ett sådant område. Det betyder att elpriset i Stockholm till stor del påverkas av handeln på elbörsen Nord Pool samt av områdets specifika förhållanden, såsom produktion av el och transportkapacitet.

Olika faktorer som påverkar spot priset i Stockholm

 • Utbud och efterfrågan på elektricitet
 • Väderförhållanden som vind- och solelproduktion
 • Kapaciteten i överföringsnätet
 • Pris på bränsle och utsläppsrätter

Historisk utveckling av spotpriser

För att förstå nuvarande prisnivåer är det relevant att se på den historiska utvecklingen av elpriserna i Stockholm. Priserna har gått igenom flera förändringar, påverkade av allt från miljöpolitik till globala energitrender.

År Genomsnittligt spot pris (öre/kWh)
2020 X.XX
2021 X.XX
2022 X.XX

Jämförspotpriset med fasta och rörliga elpriser

För att göra ett välgrundat val mellan spotpris och andra typer av elavtal krävs kunskap om de olika alternativen. Ett fast pris innebär en stabil kostnad under avtalsperioden medan rörliga priser kan förändras i takt med marknaden.

Välja rätt elavtal i Stockholm

När du står inför valet av elavtal i Stockholm är det viktigt att ta hänsyn till din egen energianvändning och risktolerans. Genom att jämföra olika elleverantörers erbjudanden kan du finna ett avtal som passar dina behov och skyddar mot oförutsedda prisökningar.

Att tänka på när du jämför elavtal:

 • Avtalstyp (fast, rörlig, mixat)
 • Bindningstid och villkor
 • Eventuella fasta avgifter
 • Omdömen och kundtjänst hos leverantören

Det är essentiellt för Stockholms invånare att hålla sig uppdaterade om spotpriset på el för att kunna optimera sina elavtal och minimera sina kostnader. På vår webbplats erbjuder vi verktyg och information som gör det lättare för dig att navigera i elmarknadens dynamik och att förstå hur du kan påverka ditt elpris långsiktigt.

Analys av spot pris el i relation till förnybar energi

I takt med att Stockholm strävar efter att bli en mer hållbar stad, blir produktionen av förnybar energi allt mer relevant för spotpriset på el. En ökad produktion av vind- och solenergi leder ofta till lägre spotpriser vid goda väderförhållanden, vilket ger konsumenterna möjlighet att dra nytta av billigare el.

Typ av Förnybar Energi Inverkan på Spot Priset
Vindenergi Minskar priset vid hög produktion
Solenergi Minskar priset vid soliga dagar
Vattenkraft Stabiliserar priserna året runt

Framtidsutsikter för spotpris på el i Stockholm

Prognoser tyder på att variationerna i spotpriset kommer att fortsätta, men med en tendens mot en gradvis ökning av andelen förnybar energi, kan vi förvänta oss en stabilisering av priserna på lång sikt. Det understryker vikten av att som konsument ha en förståelse för hur olika energislag och politiska beslut kan påverka elmarknaden.

Hitta de bästa elavtalen baserat på spot pris

 • Använd jämförelsetjänster online för att hitta aktuella spot priser
 • Beakta varierande priser under olika tider på dygnet
 • Överväg att kombinera spotprisavtal med egna energiproduktion, som solpaneler
 • Håll dig uppdaterad om marknadsutvecklingen och agera snabbt vid stora prisförändringar

Sammanfattning och rekommendationer

Spotpriset på el i Stockholm förändras konstant och kräver aktiv uppmärksamhet från konsumenternas sida. Genom att hålla sig välinformerad om aktuell och framtida energimarknad samt genom att analysera sitt eget elleverantörsalternativ, kan invånarna i Stockholm göra medvetna val som gynnar såväl plånboken som miljön.

Jämförelse av Elavtal

1. Fortum

✓ Fast avgift: 35 kr /månad
✓ Påslag: 0,007

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 36 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Slutord och nästa steg för smart energiförbrukning

Med en transparent och dynamisk elmarknad är det nu enklare än någonsin för Stockholms konsumenter att hitta ett elavtal som speglar både personliga preferenser och marknadens rådande förhållanden. Utforskningen av spot pris el bör ses som startpunkten för en smartare och mer ekonomisk energianvändning.

Vi uppmanar alla att fortsätta följa med i utvecklingen, använda tillgängliga resurser för jämförelser och inte minst att ta del av innovationer inom grön energi. Genom att anpassa sig efter marknadens villkor och vidta åtgärder för en mer hållbar livsstil, bidrar vi alla till en bättre framtid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *